(Estonian translation of The Urantia Book)Search the Estonian Urantia Book
URANTIA RAAMAT
OSA Tiitel -- English Title
I KESKNE UNIVERSUM JA SUPERUNIVERSUMID -- The Central and Superuniverses
Go To PART II
II KOHALIK UNIVERSUM -- The Local Universe
Go To PART III
III URANTIA AJALUGU -- The History of Urantia
Go To PART IV
IV JEESUSE ELU JA ÕPETUSED -- The Life and Teachings of Jesus

OSA # Tiitel -- English Title .html .pdf .doc võrdlema
MÄRKUS -- Acknowledgment Page HTML      
FWD 000 Eessõna -- Foreword HTML PDF DOC SbS
I 001 Kõikne Isa -- The Universal Father HTML PDF DOC SbS
I 002 Jumala olemus -- The Nature of God HTML PDF DOC SbS
I 003 Jumala omadused -- The Attributes of God HTML PDF DOC SbS
I 004 Jumala suhe universumiga -- God's Relation to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 005 Jumala suhe üksikisikuga -- God's Relation to the Individual HTML PDF DOC SbS
I 006 Igavene Poeg -- The Eternal Son HTML PDF DOC SbS
I 007 Igavese Poja suhe universumiga -- Relation of the Eternal Son to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 008 Lõpmatu Vaim -- The Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 009 Lõpmatu Vaimu suhe universumiga -- Relation of the Infinite Spirit to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 010 Paradiisi-Kolmsus -- The Paradise Trinity HTML PDF DOC SbS
I 011 Igavene Paradiisisaar -- The Eternal Isle of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 012 Universumite universum -- The Universe of Universes HTML PDF DOC SbS
I 013 Paradiisi pühad sfäärid -- The Sacred Spheres of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 014 Keskne ja jumalik universum -- The Central and Divine Universe HTML PDF DOC SbS
I 015 Seitse superuniversumit -- The Seven Superuniverses HTML PDF DOC SbS
I 016 Seitse Meistervaimu -- The Seven Master Spirits HTML PDF DOC SbS
I 017 Seitse Ülimate Vaimude rühma -- The Seven Supreme Spirit Groups HTML PDF DOC SbS
I 018 Ülimad Kolmsusisiksused -- The Supreme Trinity Personalities HTML PDF DOC SbS
I 019 Kooskõlastatud Kolmsus-päritolu olendid -- The Co-ordinate Trinity-Origin Beings HTML PDF DOC SbS
I 020 Jumala Paradiisi-Pojad -- The Paradise Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 021 Paradiisi Loojad-Pojad -- The Paradise Creator Sons HTML PDF DOC SbS
I 022 Jumala Kolmsustatud Pojad -- The Trinitized Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 023 Üksildased Sõnumitoojad -- The Solitary Messengers HTML PDF DOC SbS
I 024 Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused -- Higher Personalities of the Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 025 Kosmose Sõnumitoojate -- The Messenger Hosts of Space HTML PDF DOC SbS
I 026 Keskse universumi hoolekandevaimud -- Ministering Spirits of the Central Universe HTML PDF DOC SbS
I 027 Esimese astme supernavide hoolekanne -- Ministry of the Primary Supernaphim HTML PDF DOC SbS
I 028 Superuniversumite hoolekandevaimud -- Ministering Spirits of the Superuniverse HTML PDF DOC SbS
I 029 Universumi Võimsusesuunajad -- The Universe Power Directors HTML PDF DOC SbS
I 030 Suuruniversumi isiksused -- Personalities of the Grand Universe HTML PDF DOC SbS
I 031 Lõplikkuse Korpus -- The Corps of Finality HTML PDF DOC SbS