(Finnish translation of The Urantia Book)Search the Finnish Urantia Book
Urantia-kirjan
Osa Arvo -- English Title
I KESKUSUNIVERSUMI JA SUPERUNIVERSUMIT -- The Central and Superuniverses
Go To PART II
II PAIKALLISUNIVERSUMI -- The Local Universe
Go To PART III
III URANTIAN HISTORIA -- The History of Urantia
Go To PART IV
IV JEESUKSEN ELÄMÄ JA OPETUKSET -- The Life and Teachings of Jesus

Osa # Arvo -- English Title .html .pdf .doc verrata
TUNNUSTUKSENOSOITUS -- Acknowledgment Page HTML      
FWD 000 ESIPUHE -- Foreword HTML PDF DOC SbS
I 001 Universaalinen Isä -- The Universal Father HTML PDF DOC SbS
I 002 Jumalan olemus -- The Nature of God HTML PDF DOC SbS
I 003 Jumalan attribuutit -- The Attributes of God HTML PDF DOC SbS
I 004 Jumalan suhde maailmankaikkeuteen -- God's Relation to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 005 Jumalan suhde yksilöön -- God's Relation to the Individual HTML PDF DOC SbS
I 006 Jumalan suhde yksilöön -- The Eternal Son HTML PDF DOC SbS
I 007 Iankaikkisen Pojan -- Relation of the Eternal Son to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 008 Ääretön Henki -- The Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 009 Äärettömän Hengen suhde maailmankaikkeuteen -- Relation of the Infinite Spirit to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 010 Paratiisin - Kolminaisuus -- The Paradise Trinity HTML PDF DOC SbS
I 011 Ikuinen Paratiisin Saari -- The Eternal Isle of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 012 Universumien universumi -- The Universe of Universes HTML PDF DOC SbS
I 013 Paratiisin pyhät sfäärit -- The Sacred Spheres of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 014 Keskus- ja jumalallinen universumi -- The Central and Divine Universe HTML PDF DOC SbS
I 015 Seitsemän superuniversumia -- The Seven Superuniverses HTML PDF DOC SbS
I 016 Seitsemän Valtiashenkeä -- The Seven Master Spirits HTML PDF DOC SbS
I 017 Korkeimpien henkien seitsemän ryhmää -- The Seven Supreme Spirit Groups HTML PDF DOC SbS
I 018 Korkeimmat kolminaisuus - persoonallisuudet -- The Supreme Trinity Personalities HTML PDF DOC SbS
I 019 Rinnasteiset kolminaisuusperäiset olennot -- The Co-ordinate Trinity-Origin Beings HTML PDF DOC SbS
I 020 Jumalan Paratiisin-Pojat -- The Paradise Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 021 Paratiisin Luoja-Pojat -- The Paradise Creator Sons HTML PDF DOC SbS
I 022 Kolminaistetut Jumalan Pojat -- The Trinitized Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 023 Yksinäiset Sanansaattajat -- The Solitary Messengers HTML PDF DOC SbS
I 024 Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet -- Higher Personalities of the Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 025 Avaruuden sanansaattajajoukot -- The Messenger Hosts of Space HTML PDF DOC SbS
I 026 Keskusuniversumin hoivaavat henget -- Ministering Spirits of the Central Universe HTML PDF DOC SbS
I 027 Ensi asteen Supernafien toiminta -- Ministry of the Primary Supernaphim HTML PDF DOC SbS
I 028 Superuniversumien hoivaavat henget -- Ministering Spirits of the Superuniverse HTML PDF DOC SbS
I 029 Universumivoiman Ohjaajat -- The Universe Power Directors HTML PDF DOC SbS
I 030 Suuruniversumin persoonallisuudet -- Personalities of the Grand Universe HTML PDF DOC SbS
I 031 Lopullisuuden Saavuttajakunta -- The Corps of Finality HTML PDF DOC SbS