(Hungarian translation of The Urantia Book)Search the Hungarian Urantia Book
Az Urantia könyv
rész Magyar Cím -- English Title
I A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek -- The Central and Superuniverses
Go To PART II
II A helyi világegyetem -- The Local Universe
Go To PART III
III Az Urantia története -- The History of Urantia
Go To PART IV
IV Jézus élete és tanításai -- The Life and Teachings of Jesus

rész # Magyar Cím-- English Title .html hasonlítsa
Visszaigazolása -- Acknowledgment Page HTML      
FWD 000 Előszó -- Foreword
HTML
SbS
I 001 Az Egyetemes Atya -- The Universal Father
HTML
SbS
I 002 Az Isten természete -- The Nature of God
HTML
SbS
I 003 Az Isten sajátosságai -- The Attributes of God
HTML
SbS
I 004 Isten viszonya a világegyetemhez -- God's Relation to the Universe
HTML
SbS
I 005 Isten viszonya az egyénhez -- God's Relation to the Individual
HTML
SbS
I 006 Az Örökkévaló Fiú -- The Eternal Son
HTML
SbS
I 007 Az Örökkévaló Fiú viszonya a világegyetemhez -- Relation of the Eternal Son to the Universe
HTML
SbS
I 008 A Végtelen Szellem -- The Infinite Spirit
HTML
SbS
I 009 A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhez -- Relation of the Infinite Spirit to the Universe
HTML
SbS
I 010 A paradicsomi Háromság -- The Paradise Trinity
HTML
SbS
I 011 A Paradicsom Örök Szigete -- The Eternal Isle of Paradise
HTML
SbS
I 012 A világegyetemek mindensége -- The Universe of Universes
HTML
SbS
I 013 A Paradicsom szent szférái -- The Sacred Spheres of Paradise
HTML
SbS
I 014 A központi és isteni világegyetem -- The Central and Divine Universe
HTML
SbS
I 015 A hét felsőbb-világegyetem -- The Seven Superuniverses
HTML
SbS
I 016 A hét Tökéletes Szellem -- The Seven Master Spirits
HTML
SbS
I 017 A hét legfelsőbb szellem-csoport -- The Seven Supreme Spirit Groups
HTML
SbS
I 018 A Legfelsőbb Háromsági Személyiségek -- The Supreme Trinity Personalities
HTML
SbS
I 019 A mellérendelt háromsági-származású lények -- The Co-ordinate Trinity-Origin Beings
HTML
SbS
I 020 A paradicsomi Istenfiak -- The Paradise Sons of God
HTML
SbS
I 021 A paradicsomi Teremtő Fiak -- The Paradise Creator Sons
HTML
SbS
I 022 Az Isten Háromságot-elért Fiai -- The Trinitized Sons of God
HTML
SbS
I 023 A Független Hírvivők -- The Solitary Messengers
HTML
SbS
I 024 A Végtelen Szellem felsőbb személyiségei -- Higher Personalities of the Infinite Spirit
HTML
SbS
I 025 A tér hírvivő seregei -- The Messenger Hosts of Space
HTML
SbS
I 026 A központi világegyetem segédkező szellemei -- Ministering Spirits of the Central Universe
HTML
SbS
I 027 Az elsőrendű szupernáfok segédkezése -- Ministry of the Primary Supernaphim
HTML
SbS
I 028 A felsőbb-világegyetemek segédkező szellemei -- Ministering Spirits of the Superuniverse
HTML
SbS
I 029 A Világegyetemi Erőtér-irányítók -- The Universe Power Directors
HTML
SbS
I 030 A nagy világegyetem személyiségei -- Personalities of the Grand Universe
HTML
SbS
I 031 A végleges testületek -- The Corps of Finality
HTML
SbS