(Dutch translation of The Urantia Book)Search the Dutch Urantia Book
HET URANTIA BOEK
Deel Nederlandse Titel -- English Title
I HET CENTRALE UNIVERSUM EN DE SUPERUNIVERSA -- The Central and Superuniverses
Go To PART II
II HET PLAATSELIJK UNIVERSUM -- The Local Universe
Go To PART III
III DE GESCHIEDENIS VAN URANTIA -- The History of Urantia
Go To PART IV
IV HET LEVEN EN ONDERRICHT VAN JEZUS -- The Life and Teachings of Jesus

Deel # Nederlandse Titel -- English Title .html .pdf .doc sammenlign
DANKBETUIGING -- Acknowledgment Page HTML      
FWD 000 Voorwoord -- Foreword HTML PDF DOC SbS
I 001 De Universele Vader -- The Universal Father HTML PDF DOC SbS
I 002 De natuur van God -- The Nature of God HTML PDF DOC SbS
I 003 De eigenschappen van God -- The Attributes of God HTML PDF DOC SbS
I 004 Gods betrekking tot het Universum -- God's Relation to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 005 Gods betrekking tot de individuele mens -- God's Relation to the Individual HTML PDF DOC SbS
I 006 De Eeuwige Zoon -- The Eternal Son HTML PDF DOC SbS
I 007 De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het Universum -- Relation of the Eternal Son to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 008 De Oneindige Geest -- The Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 009 De betrekking van de Oneindige Geest tot het Universum -- Relation of the Infinite Spirit to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 010 De Paradijs-Triniteit -- The Paradise Trinity HTML PDF DOC SbS
I 011 Het eeuwige Paradijs-Eiland -- The Eternal Isle of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 012 Het Universum van Universa -- The Universe of Universes HTML PDF DOC SbS
I 013 De heilige werelden van het Paradijs -- The Sacred Spheres of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 014 Het Centrale, Goddelijke Universum -- The Central and Divine Universe HTML PDF DOC SbS
I 015 De zeven Superuniversa -- The Seven Superuniverses HTML PDF DOC SbS
I 016 De zeven Meester-Geesten -- The Seven Master Spirits HTML PDF DOC SbS
I 017 De zeven groepen Allerhoogste Geesten -- The Seven Supreme Spirit Groups HTML PDF DOC SbS
I 018 De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden -- The Supreme Trinity Personalities HTML PDF DOC SbS
I 019 De Gecoördineerde Wezens van Triniteitsoorsprong -- The Co-ordinate Trinity-Origin Beings HTML PDF DOC SbS
I 020 De Paradijs-Zonen van God -- The Paradise Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 021 De Schepper-Zonen uit het Paradijs -- The Paradise Creator Sons HTML PDF DOC SbS
I 022 De Getrinitiseerde Zonen van God -- The Trinitized Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 023 De Solitaire Boodschappers -- The Solitary Messengers HTML PDF DOC SbS
I 024 De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest -- Higher Personalities of the Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 025 De Boodschappersscharen in de Ruimte -- The Messenger Hosts of Space HTML PDF DOC SbS
I 026 Dienende Geesten van het Centrale Universum -- Ministering Spirits of the Central Universe HTML PDF DOC SbS
I 027 Het dienstbetoon van de Primarie Supernafijnen -- Ministry of the Primary Supernaphim HTML PDF DOC SbS
I 028 Dienende Geesten van de Superuniversa -- Ministering Spirits of the Superuniverse HTML PDF DOC SbS
I 029 De Universum-Krachtdirigenten -- The Universe Power Directors HTML PDF DOC SbS
I 030 Persoonlijkheden van het Groot Universum -- Personalities of the Grand Universe HTML PDF DOC SbS
I 031 Het Korps der Volkomenheid -- The Corps of Finality HTML PDF DOC SbS