(Polish translation of The Urantia Book)Search the Polish Urantia Book
KSIEGA URANTII
Część Tytuł -- English Title
I WSZECHŚWIAT CENTRALNY I SUPERWSZECHŚWIATY -- The Central and Superuniverses
Go To PART II
II WSZECHŚWIAT LOKALNY -- The Local Universe
Go To PART III
III HISTORIA URANTII -- The History of Urantia
Go To PART IV
IV ŻYCIE I NAUKI JEZUSA -- The Life and Teachings of Jesus

Część # Tytuł -- English Title .html .pdf .doc PORÓWNAĆ
OBJAŚNIENIE -- Acknowledgment Page HTML      
FWD 000 Przedmowa -- Foreword HTML PDF DOC SbS
I 001 Ojciec Uniwersalny -- The Universal Father HTML PDF DOC SbS
I 002 Natura Boga -- The Nature of God HTML PDF DOC SbS
I 003 Atrybuty Boga -- The Attributes of God HTML PDF DOC SbS
I 004 Stosunek Boga do wszechświata -- God's Relation to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 005 Stosunek Boga do jednostki -- God's Relation to the Individual HTML PDF DOC SbS
I 006 Wieczny Syn -- The Eternal Son HTML PDF DOC SbS
I 007 Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata -- Relation of the Eternal Son to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 008 Nieskończony Duch -- The Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 009 Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata -- Relation of the Infinite Spirit to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 010 Rajska Trójca -- The Paradise Trinity HTML PDF DOC SbS
I 011 Wieczna Wyspa Raj -- The Eternal Isle of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 012 Wszechświat wszechświatów -- The Universe of Universes HTML PDF DOC SbS
I 013 Święte sfery Raju -- The Sacred Spheres of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 014 Wszechświat centralny i Boski -- The Central and Divine Universe HTML PDF DOC SbS
I 015 Siedem superwszechświatów -- The Seven Superuniverses HTML PDF DOC SbS
I 016 Siedem Duchów Nadrzędnych -- The Seven Master Spirits HTML PDF DOC SbS
I 017 Siedem grup Duchów Najwyższych -- The Seven Supreme Spirit Groups HTML PDF DOC SbS
I 018 Najwyższe Osobowości Trójcy -- The Supreme Trinity Personalities HTML PDF DOC SbS
I 019 Istoty równorzędne z pochodzącymi od Trójcy -- The Co-ordinate Trinity-Origin Beings HTML PDF DOC SbS
I 020 Rajscy Synowie Boga -- The Paradise Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 021 Rajscy Synowie Stwórcy -- The Paradise Creator Sons HTML PDF DOC SbS
I 022 Utrójcowieni Synowie Boga -- The Trinitized Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 023 Samotni Posłańcy -- The Solitary Messengers HTML PDF DOC SbS
I 024 Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha -- Higher Personalities of the Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 025 Zastępy posłańców przestrzeni -- The Messenger Hosts of Space HTML PDF DOC SbS
I 026 Duchy usługujące wszechświata centralnego -- Ministering Spirits of the Central Universe HTML PDF DOC SbS
I 027 Służba supernafinów pierwotnych -- Ministry of the Primary Supernaphim HTML PDF DOC SbS
I 028 Duchy usługujące superwszechświatów -- Ministering Spirits of the Superuniverse HTML PDF DOC SbS
I 029 Dyspozytorzy Mocy wszechświata -- The Universe Power Directors HTML PDF DOC SbS
I 030 Osobowości wielkiego wszechświata -- Personalities of the Grand Universe HTML PDF DOC SbS
I 031 Korpus Finalizmu -- The Corps of Finality HTML PDF DOC SbS