(Romanian translation of The Urantia Book)Search the Romanian Urantia Book
CARTEA URANTIA
Parte Titlu -- English Title
I UNIVERSUL CENTRAL ŞI SUPRAUNVERSURILE -- The Central and Superuniverses
Go To PART II
II UNIVERSUL LOCAL -- The Local Universe
Go To PART III
III ISTORIA URANTIEI -- The History of Urantia
Go To PART IV
IV VIAŢA ŞI ÎNVĂŢĂTURILE LUI IISUS -- The Life and Teachings of Jesus

Parte # Titlu -- English Title .html .pdf .doc comparație
MULŢUMIRI -- Acknowledgment Page HTML      
FWD 000 INTRODUCERE -- Foreword HTML PDF DOC SbS
I 001 TATĂL UNIVERSAL -- The Universal Father HTML PDF DOC SbS
I 002 NATURA LUI DUMNEZEU -- The Nature of God HTML PDF DOC SbS
I 003 ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU -- The Attributes of God HTML PDF DOC SbS
I 004 RELAŢIILE LUI DUMNEZEU CU UNIVERSUL -- God's Relation to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 005 RELAŢIA LUI DUMNEZEU CU INDIVIDUL -- God's Relation to the Individual HTML PDF DOC SbS
I 006 FIUL ETERN -- The Eternal Son HTML PDF DOC SbS
I 007 POZIŢIA FIULUI ETERN FAŢĂ DE UNIVERS -- Relation of the Eternal Son to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 008 SPIRITUL INFINIT -- The Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 009 RELAŢIA SPIRITULUI INFINIT CU UNIVERSULL -- Relation of the Infinite Spirit to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 010 TRINITATEA PARADISULUIL -- The Paradise Trinity HTML PDF DOC SbS
I 011 INSULA ETERNĂ A PARADISULUI -- The Eternal Isle of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 012 UNIVERSUL UNIVERSURILOR -- The Universe of Universes HTML PDF DOC SbS
I 013 SFERELE SACRE ALE PARADISULUI -- The Sacred Spheres of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 014 UNIVERSUL CENTRAL ŞI DIVIN -- The Central and Divine Universe HTML PDF DOC SbS
I 015 CELE ŞAPTE SUPRAUNIVERSURI -- The Seven Superuniverses HTML PDF DOC SbS
I 016 CELE ŞAPTE SPIRITE MAESTRU -- The Seven Master Spirits HTML PDF DOC SbS
I 017 CELE ŞAPTE GRUPURI DE SPIRITE SUPREME -- The Seven Supreme Spirit Groups HTML PDF DOC SbS
I 018 PERSONALITĂŢILE SUPREME ALE TRINITĂŢII -- The Supreme Trinity Personalities HTML PDF DOC SbS
I 019 FIINŢE COORDONATE DE ORIGINE TRINITARĂ -- The Co-ordinate Trinity-Origin Beings HTML PDF DOC SbS
I 020 FIII PARADISIACI AI LUI DUMNEZEU -- The Paradise Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 021 FIII CREATORI PARADISIACI -- The Paradise Creator Sons HTML PDF DOC SbS
I 022 FIII LUI DUMNEZEU TRINITIZATI -- The Trinitized Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 023 MESAGERII SOLITARI -- The Solitary Messengers HTML PDF DOC SbS
I 024 PERSONALITĂŢI SUPERIOARE ALE SPIRITULUI INFINIT -- Higher Personalities of the Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 025 OŞTIRILE MESAGERILOR SPAŢIULUI -- The Messenger Hosts of Space HTML PDF DOC SbS
I 026 SPIRITELE OCROTITOARE ALE UNIVERSULUI CENTRAL -- Ministering Spirits of the Central Universe HTML PDF DOC SbS
I 027 SERVICIUL SUPERNAFIMILOR PRIMARI -- Ministry of the Primary Supernaphim HTML PDF DOC SbS
I 028 SPIRITELE OCROTITOARE ALE SUPRAUNIVERSURILOR -- Ministering Spirits of the Superuniverse HTML PDF DOC SbS
I 029 DIRECTORII DE PUTERE AI UNIVERSULUI -- The Universe Power Directors HTML PDF DOC SbS
I 030 PERSONALITATI ALE MARELUI UNIVERS -- Personalities of the Grand Universe HTML PDF DOC SbS
I 031 CORPUL FINALITĂŢII -- The Corps of Finality HTML PDF DOC SbS