(Svensk översättning The Urantia Book)Search the Swedish Urantia Book
URANTIABOKEN
DEL Titel -- English Title
I Centraluniversumet och superuniverserna -- The Central and Superuniverses
Go To PART II
II Lokaluniversumet -- The Local Universe
Go To PART III
III Urantias historia -- The History of Urantia
Go To PART IV
IV Jesu liv och förkunnelse -- The Life and Teachings of Jesus

DEL # Titel-- English Title .html jämföra
Bekräftelsen -- Acknowledgment Page HTML      
FWD 000 Förord -- Forward HTML SbS
I 001 Den Universelle Fadern -- The Universal Father HTML SbS
I 002 Guds väsen -- The Nature of God HTML SbS
I 003 Guds egenskaper -- The Attributes of God HTML SbS
I 004 Guds förhållande till universum -- God's Relation to the Universe HTML SbS
I 005 Guds förhållande till individen -- God's Relation to the Individual HTML SbS
I 006 Den Evige Sonen -- The Eternal Son HTML SbS
I 007 Den Evige Sonens förhållande -- Relation of the Eternal Son to the Universe HTML SbS
I 008 Den Oändlige Anden -- The Infinite Spirit HTML SbS
I 009 Den Oändlige Andens förhållande -- Relation of the Infinite Spirit to the Universe HTML SbS
I 010 Paradistreenigheten -- The Paradise Trinity HTML SbS
I 011 Den eviga Paradisön -- The Eternal Isle of Paradise HTML SbS
I 012 Universernas universum -- The Universe of Universes HTML SbS
I 013 Paradisets heliga sfärer -- The Sacred Spheres of Paradise HTML SbS
I 014 Det centrala och gudomliga -- The Central and Divine Universe HTML SbS
I 015 De sju superuniverserna -- The Seven Superuniverses HTML SbS
I 016 De sju Härskarandarna -- The Seven Master Spirits HTML SbS
I 017 De sju grupperna av Suprema Andar -- The Seven Supreme Spirit Groups HTML SbS
I 018 De suprema -- The Supreme Trinity Personalities HTML SbS
I 019 De jämlika varelserna med -- The Co-ordinate Trinity-Origin Beings HTML SbS
I 020 Guds Paradissöner -- The Paradise Sons of God HTML SbS
I 021 Paradisets Skaparsöner -- The Paradise Creator Sons HTML SbS
I 022 Guds treenigade söner -- The Trinitized Sons of God HTML SbS
I 023 De Ensamma Budbärarna -- The Solitary Messengers HTML SbS
I 024 Den Oändlige Andens högre personligheter -- Higher Personalities of the Infinite Spirit HTML SbS
I 025 Rymdens budbärarskaror -- The Messenger Hosts of Space HTML SbS
I 026 Det centrala universumets omvårdande andar -- Ministering Spirits of the Central Universe HTML SbS
I 027 Första gradens Supernafer och deras verksamhet -- Ministry of the Primary Supernaphim HTML SbS
I 028 De omvårdande andarna i superuniverserna -- Ministering Spirits of the Superuniverse HTML SbS
I 029 Styrkeledarna i universum -- The Universe Power Directors HTML SbS
I 030 Personligheterna i storuniversum -- Personalities of the Grand Universe HTML SbS
I 031 Finalitkåren -- The Corps of Finality HTML SbS