(Turkish translation of The Urantia Book)Search the Turkish Urantia Book
Urantia'nin Kitabi
Kısım Türkçe Başlık -- English Title
    URANTİA’NIN KİTABI’NA GİRİŞ -- Introduction to The Urantia Book    PDF
I Merkezi ve Aşkın Evrenler -- The Central and Superuniverses
Go To PART II
II Yerel Evrenler -- The Local Universe
Go To PART III
III Urantia’nın Tarihi -- The History of Urantia
Go To PART IV
IV İsa’nın Hayatı ve Öğretileri -- The Life and Teachings of Jesus

Kısım # Türkçe Başlık -- English Title .html .pdf .docx Karşılaştır
Takdim -- Acknowledgment Page HTML      
Fwd 000 Önsöz -- Foreword HTML PDF DOC SbS
I 001 Kâinatin Yaraticisi -- The Universal Father HTML PDF DOC SbS
I 002 Tanri’nin Dogasi -- The Nature of God HTML PDF DOC SbS
I 003 Tanri’nin Özellikleri -- The Attributes of God HTML PDF DOC SbS
I 004 Tanri’nin Evren ile Iliskisi -- God's Relation to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 005 Tanri’nin Bireyle olan Iliskisi -- God's Relation to the Individual HTML PDF DOC SbS
I 006 Ebedi Evlat -- The Eternal Son HTML PDF DOC SbS
I 007 Ebedi Evlat’in Evren ile Iliskisi -- Relation of the Eternal Son to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 008 Sinirsiz Ruhaniyet -- The Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 009 Sinirsiz Ruhaniyet’in Evren ile Iliskisi -- Relation of the Infinite Spirit to the Universe HTML PDF DOC SbS
I 010 Cennet Kutsal Üçlemesi -- The Paradise Trinity HTML PDF DOC SbS
I 011 Cennetin Ebedi Adasi -- The Eternal Isle of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 012 Âlemlerin Merkezi -- The Universe of Universes HTML PDF DOC SbS
I 013 Cennetin Kutsal Alanları -- The Sacred Spheres of Paradise HTML PDF DOC SbS
I 014 Merkezi ve Kutsal Evren -- The Central and Divine Universe HTML PDF DOC SbS
I 015 Yedi Aşkın Evren -- The Seven Superuniverses HTML PDF DOC SbS
I 016 Yedi Üstün Ruhaniyet -- The Seven Master Spirits HTML PDF DOC SbS
I 017 Yedi Üstün Ruhaniyet’in Toplulukları -- The Seven Supreme Spirit Groups HTML PDF DOC SbS
I 018 Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri -- The Supreme Trinity Personalities HTML PDF DOC SbS
I 019 Kutsal Üçleme Kökenli Eş Güdüm Varlıkları -- The Co-ordinate Trinity-Origin Beings HTML PDF DOC SbS
I 020 Tanrı’nın Cennet Evlatları -- The Paradise Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 021 Cennet Yaratan Evlatları -- The Paradise Creator Sons HTML PDF DOC SbS
I 022 Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları -- The Trinitized Sons of God HTML PDF DOC SbS
I 023 Yalnız İleticiler -- The Solitary Messengers HTML PDF DOC SbS
I 024 Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri -- Higher Personalities of the Infinite Spirit HTML PDF DOC SbS
I 025 Mekân’ın İletici Ev Sahipleri -- The Messenger Hosts of Space HTML PDF DOC SbS
I 026 Merkezi Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri -- Ministering Spirits of the Central Universe HTML PDF DOC SbS
I 027 Birinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri’nin Hizmeti -- Ministry of the Primary Supernaphim HTML PDF DOC SbS
I 028 Aşkın Evrenlerin Hizmetkâr Ruhaniyetleri -- Ministering Spirits of the Superuniverse HTML PDF DOC SbS
I 029 Kâinat Güç Yöneticileri -- The Universe Power Directors HTML PDF DOC SbS
I 030 Muhteşem Kâinat’ın Kişilikleri -- Personalities of the Grand Universe HTML PDF DOC SbS
I 031 Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri -- The Corps of Finality HTML PDF DOC SbS